[Vocab 30s] Mẫu câu: Hỏi đường thông dụng

Share on facebook
Facebook

Mẫu câu hỏi đường thông dụng khi đi nước ngoài.

.
.
.
.